Депозит Микс

Депозит Микс е комбинация от срочен депозит в Райфайзенбанк (България) и инвестиция в един от Договорните фондове, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт, или в един от фондовете, управлявани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена) и дистрибутирани от Райфайзен Асет Мениджмънт.

В срочен депозит с фиксирана лихва се инвестират 70% от сумата, а останалите 30% са в един или няколко фонда, по желание на клиента. Продукта съчетава сигурността на депозита с възможност за допълнителна доходност. Клиентите получават 0,1% надбавка за стандартни депозити в лева и евро.

Депозит Микс се предлага само за физически лица.

Параметри

 • Срок на депозита – 12 месеца
 • Минимална сума за откриване - 2000 лева, 1000 евро
 • Изборът на фонд не е ограничен от валутата на депозита

Избор на фонд

Фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

 • Райфайзен Активна Защита в Евро
 • Райфайзен Активна Защита в Лева
 • Райфайзен Консервативен Фонд България
 • Райфайзен Глобален Растеж
 • Райфайзен Глобален Микс

Фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена)

 • Райфайзен Русия Акции
 • Райфайзен Глобален Акции
 • Райфайзен Евразия Акции
 • Райфайзен Източноевропейски Акции
 • Райфайзен Европейски Small Cap Компании
 • Райфайзен Нововъзникващи пазари Акции
 • Райфайзен Глобален Облигации
 • Райфайзен Устойчив Микс

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.