Новини RSSRSS

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД променя възнаграждението за управление на договорните фондове, които управлява. 22.03.2017

...

Преустановяване на публичното предлагане на три фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ), Австрия 15.03.2017

Уважаеми клиенти,

Във връзка с решение на Raiffeisen Capital Management, Austria, Ви уведомяваме за преустановяване на публичното предлагане на територията на Република България на три от фондовете на Raiffeisen Capital Management считано от днес - 15-ти март 2017г.:

1.    Raiffeisen Active Commodities - AT0000A0H0S9
2.    Raiffeisen Infrastructure Equities - AT0000A09ZL0
3.    Raiffeisen Energy Equities - AT0000688684

Допълнителна информация можете да получите на адреса на управляващото дружество:
Райфайзен Асет ...

Информация за промени за фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт : Райфайзен-Устойчив-Микс, считано от 01.02.2017 г. 01.02.2017

Уважаеми инвеститори,

Информираме ви за следните промени, касаещи Райфайзен-Устойчив-Микс, считано от 01.02.2017 г.:
1. Името на фонда на немски се променя от Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Българското име на фонда остава непроменено.
2. Осъществява се сплит (разделяне) на дяловете на фонда в съотношение 1:10. Напр. инвеститор притежава един дял от фонда, който към 31.01.2017 г. има цена 1097,47 евро ...

Ден на отворени врати 26.09.2016

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) има удоволствието да ви покани на Дни на отворените врати в София. По време на срещите ще можете да получите безплатна консултация от експерт в областта на взаимните фондове!

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от 05.04.2016г. стартира емитирането на дялове на нов договорен фонд “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС” 04.04.2016

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява своите инвеститори, че в съответствие с решение на Комисия за финансов надзор №138/10.03.2016г., считано от 05.04.2016г. стартира емитирането на дялове на нов договорен фонд “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС”, захранваща колективна инвестиционна схема, инвестираща постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Сигурност /(Raiffeisenfonds-Sicherheit).

10 години от стартирането на взаимни фондове на РАМ 17.03.2016

Скъпи Клиенти,

Скъпи Колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим за навършването на 10 години от началото на публичното предлагане на взаимни фондове, управлявани и дистрибутирани от УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД!

 

През годините Дружеството успя да устои на много трудности и предизвикателства. Благодарение на положените усилия и на желанието за промяна спрямо пазарната конюнктура клиентската ни база се разрасна неимоверно. ДФ Райфайзен Консервативен ...

Намаляване на възнаграждението за управление и промяна на таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” 05.02.2016

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, уведомява своите инвеститори за намаляване на възнаграждението за управление и за промяна на таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”. Считано от 03.02.2016г. възнаграждението за управление на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” ще бъде намалено от 0,35% на 0,25% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ ...

Информация за инвеститорите в ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“ 21.01.2016

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, управляващо дружество на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“, уведомява своите инвеститори, че считано от 18.01.2016г., името на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“се променя на ДФ “РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”. Считано от 18.01.2016г. таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” (с предишно наименование на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ”) ще бъде променена както следва: такса ...

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД намалява таксата за управление на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“ 04.01.2016

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, управляващо дружество на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“, уведомява своите инвеститори, че считано от 01.01.2016г. възнаграждението за управление плащано на управляващото дружество, ще бъде намалено от 0,75% на 0,35% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ". След получаването на съответното одобрение от Комисията за финансов надзор, документите на фонда с отразените ...

Райфайзен Асет Мениджмънт с отличие за най-добро управляващо дружество на 2015 г. 02.12.2015

За трета поредна година Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е отличено за най-добро управляващо дружество на наградите "Банкер на годината" от вестник "БАНКЕРЪ".

Райфайзен Асет Мениджмънт с нов договорен фонд - Райфайзен (България) Активна Защита 26.11.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на нов местен договорен фонд – Райфайзен (България) Активна Защита. Фондът представлява захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Австрия могат да се подават и чрез Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД 30.10.2015

От 02.11.2015г.  в Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД могат да се подават поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от единадесет чуждестранни договорни фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт ,Австрия.

Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от Фондове на РКМ (Райфайзен Кепитъл Мениджмънт), Австрия се подават всеки работен ден в часовия интервал от 8:30 до 14:45 часа, а поръчки ...

Информация за притежателите на дялове от договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 20.10.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 825 – ДФ от 19.10.2015г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро", организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ с ново наименование ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита”.

Без такса за управление към ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 30.06.2015

"Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление за ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" за периода 17/06/2015г. до 19/10/2015г. вкл.

Коментар на Raiffeisen Capital Management, Vienna относно стартирането на Райфайзен Глобален Растеж като първия master-feeder фонд в България 30.06.2015

• Акциите в глобален аспект ще се възползват от ниските нива на лихвите • Икономическо възстановяване би могло да продължи да стимулира пазарите на акции • Райфайзен Глобален Растеж е първия одобрен master-feeder фонд в България. Създадена е структура от типа главна-захранваща колективна инвестиционна схема • Главната колективна инвестиционна схема е Райфайзен-Глобален-Акции (Raiffeisen Global Equity), управлявана от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена

Мадлен Минева е избрана за председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт 02.06.2015

Мадлен Минева е избрана за председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт, Петър Киров и Наталия Петрова са останалите членове на съвета

Промяна в часовия интервал и таксите за записване и обратно изкупуване при подаване на поръчки за дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 27.05.2015

Считано от 29.05.2015г., поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж могат да се подават от инвеститорите в часовия интервал от 8:30-16:00 часа. Считано от 29.05.2015г., влизат в сила нови такси записване и обратно изкупуване за ДФ “Райфайзен (България) Глобален Растеж”.

Информация по чл.79, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ за притежателите на дялове от договорен фонд: Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 28.04.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 313 – ДФ от 23.04.2015г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ.

Смяна на седалище и адрес за кореспонденция на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)ЕАД 22.01.2015

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД премества дейността си в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. „Н. Вапцаров”, No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ.

Дни на отворени врати 01.12.2014

Представяне на договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия) за клиенти от експерти на управляващото дружество.