Офиси

Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на РАМ и РКМ се приемат в офисите на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, всеки работен ден от 8:30 до 15:00 ч.

Всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. могат да бъдат получени проспекти за всеки един от предлаганите взаимни фондове.

Местоположение
Клонове