Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 24.01.2022 BGN 1.5023 113378060.9200
Активна Защита в Евро 21.01.2022 EUR 1.1269 14894478.9680
Активна Защита в Лева 21.01.2022 BGN 0.9228 3334489.2500
Глобален Микс 21.01.2022 EUR 1.0889 28114998.1236
Глобален Балансиран фонд 21.01.2022 BGN 1.1340 19693314.0900
Глобален Растеж 24.01.2022 BGN 1.5742 19188538.7700

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 24.01.2022 -0.39% -1.19% -1.48% 2.60%
Активна Защита в Евро * 21.01.2022 -0.13% -0.74% -0.53% 1.00%
Активна Защита в Лева ** 21.01.2022 -0.16% -0.95% -0.89% -1.82%
Глобален Микс 21.01.2022 -1.41% -0.32% 1.36% 1.48%
Глобален Балансиран фонд 21.01.2022 -1.68% 1.81% 5.67% 3.22%
Глобален Растеж 24.01.2022 -8.22% 0.57% 6.53% 5.23%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Уведомление във връзка с намалено работно време на 31.12.2021г. 21.12.2021

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че в последния официален работен ден за годината 31.12.2021 г. (петък) може да подавате своите Поръчки за записване и обратно изкупуване в офис на Райфайзенбанк България ЕАД или през Райфайзен ОНЛАЙН до 12:00 часа. Пожелаваме Ви весели празници! С уважение, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Уведомление във връзка с приключване на процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 15.12.2021

Уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, че считано от 15.12.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил. Документa с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“, може да намерите тук https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/dogovorni-fondove-na-ram/rajfajzen-globalen-rastezh/.

Уведомление във връзка с приключване на процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 03.12.2021

Уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, че считано от 02.12.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил.

 

Документa с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, може да намерите тук: https://www.ram.bg/media/filer_public ...

Уведомление за възобновяване на записването и обратното изкупуване на дялове от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 18.11.2021

С настоящето, уведомяваме притежателите на дялове на от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че считано от 19.11.2021 г. ще бъде възобновено записването и обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд.

От 19.11.2021 г. ще може да подавате своите поръчки за записване и обратно изкупуване чрез удобен за Вас офис на "Райфайзенбанк" (България) ЕАД или чрез онлайн банкирането на банката ...