Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 21.09.2021 BGN 1.5180 118495739.3300
Активна Защита в Евро 20.09.2021 EUR 1.1330 15476093.1267
Активна Защита в Лева 20.09.2021 BGN 0.9293 3085110.4700
Глобален Микс 20.09.2021 EUR 1.1005 24205986.6451
Глобален Балансиран фонд 20.09.2021 BGN 1.1276 14092389.3600
Глобален Растеж 21.09.2021 BGN 1.5767 14665350.8100

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 21.09.2021 -0.50% -0.05% 0.05% 2.73%
Активна Защита в Евро * 20.09.2021 0.10% 0.08% 0.69% 1.08%
Активна Защита в Лева ** 20.09.2021 0.80% -0.10% 0.04% -1.81%
Глобален Микс 20.09.2021 2.82% 2.91% 5.15% 0.83%
Глобален Балансиран фонд 20.09.2021 7.47% 4.64% 11.73% 3.37%
Глобален Растеж 21.09.2021 12.20% 8.83% 22.29% 5.46%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Уведомление във връзка с преустановяване на Депозит Микс 27.08.2021

Във връзка с преустановяване на Депозит Микс

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 02.08.2021

Във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 18.06.2021

Във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).

ЕМЕА Финанс: Райфайзен Асет Мениджмънт – "Най-добро управляващо дружество" 26.05.2021

Престижното международно издание EMEA Finance определи Райфайзен Асет Мениджмънт за "Най-добро управляващо дружество" и Райфайзенбанк за "Най-добра банка 2020" в България.