Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 03.04.2020 BGN 1.4971 120 335 233.7600
Активна Защита в Евро 02.04.2020 EUR 1.1202 18 546 196.5800
Активна Защита в Лева 02.04.2020 BGN 0.9261 3 532 225.4300
Глобален Микс 02.04.2020 EUR 1.0057 13 021 160.4500
Глобален Балансиран фонд 02.04.2020 BGN 0.9264 3 970 688.3900
Глобален Растеж 03.04.2020 BGN 1.1036 5 506 161.8300

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 03.04.2020 -2.12% -2.44% -1.31% 2.92%
Активна Защита в Евро * 02.04.2020 -6.01% -5.17% -4.99% 1.12%
Активна Защита в Лева ** 02.04.2020 -5.84% -5.08% -5.07% -2.96%
Глобален Микс 02.04.2020 -5.99% -5.62% -3.02% 0.14%
Глобален Балансиран фонд 02.04.2020 -12.23% -10.30% -8.79% -3.48%
Глобален Растеж 03.04.2020 -20.51% -13.84% -15.95% 1.40%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Предоставяме отговор на 10-те най-често задавани въпроса относно актуалната ситуация на капиталовите пазари 03.04.2020

Когато става дума за твърде рязко понижаване на цените на капиталовите пазари, което се наблюдава понастоящем, участниците на пазара са обхванати от сериозна несигурност. Възникват редица въпроси.

Промяна на длъжностното лице по защита на личните данните (DPO) в УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД 11`2019 19.11.2019

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че има промяна в длъжностното лице по защита на личните данни и актуализира информацията отностно обработването на лични данни, съгласно общ регламент отностно защитата на даните.

Райфайзен Консервативен Фонд България достигна нова най-висока стойност 25.09.2019

На 24.09.2019г. Райфайзен Консервативен Фонд България достигна нова най-висока стойност от създаването си!

Промяна на длъжностното лице по защита на личните данните (DPO) в УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД 08`2019 12.08.2019

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че има промяна в длъжностното лице по защита на личните данни и актуализира информацията отностно обработването на лични данни, съгласно общ регламент отностно защитата на даните.