Австрийски фондове РКМ

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е лидер на австрийския пазар и активен участник на европейския фондов пазар.

Началото на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ) е дадено през 1985 г. във Виена. Към 2007 г. дружеството има над 320 служители и управлява 40 милиарда евро, разпределени в повече от 300 фонда. РКM е управляващото дружество на австрийската банкова група Райфайзен, която е лидер на австрийския фондов пазар през последните 19 години, заемайки пазарен дял от 22%.

През 1996 г. РКM избира да се развива чрез сателитна стратегия. При нея дружеството се фокусира върху основния си пазар като инвестира както в акции и облигации, така и в класически дългови инструменти на емитенти от Източна Европа. Управлението на портфейли, инвестиращи в инструменти с глобален характер, както и на различни регионални пазари е поверено на Capital International. От 2001 г. глобалните секторни фондове се управляват от Wellington Management.

Постижения

Стандарт&Пуърс даде на ценните книжа на РКМ най-високия си възможен рейтинг (ААА) цели 4 пъти през 2002 г. Това постижение е отредено само за изключителни инвестиционни фондове.
През 2004 г., Райфайзен Европейски Облигации събра три пъти A - първия Фонд в Европейски облигации, управляван от австрийско управляващо дружество с такова постижение.

Към момента фондовете, които РКМ предлага на българския пазар са оценени с високи рейтинги (AAA, AA и А). Те потвърждават способността на компанията да повтори миналите постижения в бъдещи периоди и поставят РКМ на едно място с най-добрите европейски управляващи дружества.

Международни продажби

Международната инвестиция е станала основа на успешния бизнес в РКM през последните години. Като мениджър на активи, банковата група на Райфайзен в Австрия днес управлява 12% от своя портфейл за международни клиенти. Две трети от новите постъпления във фондовете се дължат на чуждестранни клиенти.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.