Райфайзен Асет Мениджмънт вече e Номер 1 сред управляващите дружества у нас с над 44 млн. лева активи 11.12.2006 Обратно

Девет месеца след началото на публичното предлагане на дяловете от 4-те местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт стана водещото управляващо дружество на българския пазар. Към 8 декември 2006г., средствата, акумулирани и управлявани от компанията надхвърлиха 44 млн. лева. Това съответства на 16.84% пазарен дял, сочат данните на Българската фондова борса.

“Отличните резултати на Райфайзен Асет Мениджмънт, само девет месеца след старта, са показателни за силата на търговската марка Райфайзен в България и отлична атестация за екипите на управляващото ни дружество и частното банкиране, което стартира преди около година”, заяви Момчил Андреев, председател на Надзорния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

Райфайзен (България) Балансиран Фонд е номер едно сред балансираните фондове. От началото на публичното предлагане доходността му е 23.39% на годишна база

Райфайзен (България) Балансиран е най-големият балансиран фонд по обем управлявани активи, като към 8 декември средствата под управление надхвърлиха 24.6 млн. лв. Фондът следва стратегия с умерен риск и инвестира едновременно в акции и облигации. Нетната стойност на активите на един дял от фонда се покачи от 1.0000 лв., в началото на публичното предлагане, до 1.1662 лв. Доходността на фонда от началото на публичното предлагане към 8 декември 2006г., възлезе на 23.39% на годишна база.

41.47% доходност на фонда на Райфайзен в Акции на годишна база

От началото на публичното предлагане, към 8 декември 2006г., доходността на дяловете в Райфайзен (България) Фонд Акции достигна 41.47% на годишна база. При инвестиран 1 лев, в началото на публичното предлагане на дялове от фонда, към 08.12. 2006г. нетната стойност на активите на един дял се повиши до 1.2889 лв. Активите под управление на фонда вече надхвърлят 11.1 млн. лева.

Продажбите на австрийските фондове надхвърлиха 3.66 млн. евро

Райфайзен Асет Мениджмънт е първото българско управляващо дружество, което дава възможност за достъп едновременно до местния финансов пазар и до най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. Дружеството дистрибутира и фондовете Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, като от старта на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е осъществило продажби на дялове от австрийските фондове за над 3.66 млн. евро.

От началото на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) привлече на доверително управление и активи на целеви институционални клиенти, като средствата под управление достигнаха 3.1 млн. евро.

 

***
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която от своя страна е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ - компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа. РЦБ притежава 70% от Райфайзен Интернешънъл. Останалите 30% от акциите на компанията се предлагат на Фондовата борса във Виена. Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на групата в региона. Повече от 11,7 милиона клиенти се обслужват от над 2775 банкови офиси. РЦБ управлява и специализирани компании в Централна и Източна Европа, предлагащи услуги в сферата на управлението на активи, лизинга, ипотечно банкиране, развитието на недвижими имоти и др.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600