Коментар на Фондовите Пазари 31.03.2008 07.04.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /31 Март 2008г. - 4 Април 2008г. /
Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Седмицата беше много силна за капиталовите пазари в Европа. Широкият индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 4.1% а Euro Stoxx 50 с 4.2%, намалявайки годишните загуби в еврозоната до 12%. Въпреки повишеното доверие в капиталовите пазари през последните десетина борсови сесии, от началото на ипотечната криза от глобалната икономика бяха изтрити повече от 2.8 трилиона долара. Средният P/E коефициент на компаниите в DJ Stoxx 600 текущо е 12.1. Това е най-ниското регистрирано ниво от януари 2002г. Дали сме близо до края на големите разпродажби е рано да се каже. В реч пред сенатската икономическа комисия, председателят на ФЕД - Бен Бернанке увери сенаторите, че други инвестиционни банки в ликвидна криза подобна на тази на Bear Sterns няма. Експерти очакват щетите от ипотечната криза да достигнат поне 400 млрд.USD при текущо регистрирани 232 млрд.USD. Въпреки това със сигурност може да се твърди, че доверието в глобалната финансова система се възстановява. UBS и Lehman Brothers обявиха, че ще увеличат капитала си общо с 19 млрд.USD чрез продажба на акции, а Merrill Lynch успокои инвеститорите с коментар, че има достатъчно капитал за да компенсира мащабното отписване на лоши кредити от баланса си. Очевидно във финансовите акции има много стойност, както и в много други панически разпродадени сектори. Въпросът на който инвеститорите търсят отговор е дали сме близо до критичната точка и от тук ситуацията на финансовите пазари ще се нормализира.

(2) Текущо Състояние БФБ
Обемите на БФБ спаднаха драстично. Движението на SOFIX през последните сесии показва ясно безпътицата пред която е изправен капиталовия ни пазар. Желанието на чуждестранните инвеститори да продават вече се изчерпва. Подобно на развитите пазари, котировките на акциите на водещите ни компании достигнаха атрактивни нива, но купувачите изчакват търпеливо ситуацията в САЩ и Европа да се подобри.

(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
От днес започва тримесечния корпоративен сезон в САЩ. Нашите очаквания са той да бъде по-слаб и много компании да бъдат разпродадени. Търговията ще бъде накъсана и в повечето случай водена от моментните настроения на инвеститорите. Волатилността ще се повиши. Очаквано лошите финансови резултати заедно с рекордно регистрираните през март банкрути, повишаващата се безработица и продължаващият срив на пазара на недвижими имоти ще бъдат естествено препятствие пред евентуален опит за възстановяване на позитивния тренд на Уолстриит и в Европа. Въпреки трудната за взимане на решения обстановка, при евентуална корекция на пазарите, инвеститорите ще се опитат да попълнят портфейлите си с подценени активи. Очакват се първите ясни сигнали за мини-рецесия в САЩ. Това категорично, не означава че ще станем свидетели на още 10-15% разпродажби. Акциите в САЩ и Европа са евтини. В текущите цени са калкулирани едни от най-лошите възможни сценарии, а това означава, че т.н. “умните пари” /големите инвеститори и фондове/ ще пазаруват при всяка отдала им се възможност.
Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ вярват, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които все още не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби. РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.