Райфайзен Асет Мениджмънт намалява минималната сума за инвестиция в договорни фондове 24.07.2008 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, управляващото дружество, което е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД, намалява минималната сума за инвестиция във всичките си договорни фондове от 500 на 30 лв. и от 500 на 30 щатски долара за Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд, като по този начин дава възможност на клиентите си да инвестират на капиталовите пазари по-малки суми.

При обратно изкупуване на дялове на договорен фонд, с цел покупка на дялове от друг фонд, организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, инвеститорите не дължат такса за обратно изкупуване и такса за емитиране към фонда, в чийто дялове ще бъде инвестирано.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД предлага на клиентите си възможност да инвестират в 5 местни и 14 чуждестранни инвестиционни схеми, като по този начин се покриват основните световни пазари и се дава възможност за избор от пълната гама от рискови профили.