Коментар на фондовите пазари 09.02.2009 16.02.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /09.02.2009 г. – 13.02.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние САЩ
Малко повече от година след одобрението на един от първите пакети за стимулиране на икономиката, в САЩ гласуваха с неголямо мнозинство нов двугодишен $787 млрд. пакет, смесица от данъчни стимули и правителствени разходи за инфраструктура, социално подпомагане и технологии. Негативните новини от актуалните финансови отчети на борсовите компании и скептичността към плана продължават да тежат на фондовите пазари в САЩ. В седмицата на дискусиите около приемането на новите икономически мерки, широкият индекс S&P 500 достигна с 4.81% по-ниско ниво, Dow Jones Industrial Average се понижи с 5.20%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично понижение от 3.60%. След три поредни седмици на спад, държавните ценни книжа на САЩ отразиха повишение, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 6.5 г. поскъпнаха с 0.7%, отразявайки по-голямо търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията остава волатилна като темата за “лошата банка”, която да събере в едно проблемните активи на финансовите институции, продължава да е във фокуса на инвеститорите. Според представители на министерството на финансите през седмицата предстои създаване на публично-частен инвестиционен фонд, който да изкупува неликвидни книжа и така да помогне за постепенно възстановяване на кредитните пазари. През седмицата щатската валута остана с минимално изменение спрямо лева. Според анализатори предстоящите данни за строителството и промишленото производство в САЩ най-вероятно ще оставят своя ясен отпечатък върху котировките.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с понижения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 остана с 3.66% по-ниско в края на седмицата, германският DAX се понижи с 4.98%, а австрийският индекс ATX отчете понижение от 2.85%. За разлика от пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха ръст след три поредни седмици на поевтиняване, като фючърсните контракти на книжата с падеж над 10 г. поскъпнаха с чувствителните 2.05%, отразявайки и тук, както и в САЩ, по-голямо търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията и в Европа остава волатилна като дискусиите около приетия 50 млрд. евро германски пакет за подпомагане на икономиката и нарастващи притеснения около евентуален търговски протекционизъм в ЕС са в центъра на инвеститорското внимание.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Седмицата приключи с разнопосочни движения за борсовите индекси в България. Водещият борсов индекс SOFIX остана с 1.60% по-високо в края на седмицата, а равнопретегленият индекс BGTR30 се повиши с 1.18%, като по-високите стойности при двата индекса бяха предизвикани основно от ръст в цените на компании от финасовия сектор. Индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете минимално понижение от 0.80%. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите отново остана относително ниска, въпреки наличието на единични сделки с големи пакети акции. В началото на седмицата НСИ публикува данни за промишленото производство в страната като през декември се отчита ръст от 1.7% в сравнение с предходния месец и спад от 8.3% в сравнение с декември 2007. Статистиката отчита най-значително намаление при добивната промишленост и най-вече в рудодобива.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца
*MRQ - За последното тримесечие

(4) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Пазарите очакваха с нетърпение новините около приемането на спасителния двугодишен план, но аудиенцията на Финансовия министър на САЩ Тимъти Гайтнер пред сената разочарова с липсата на детайли. Бяха анонсирани идеи, но не и последователността и точният инструментариум с който ще бъдат изпълнени. Г-н Гайтнер уточни, че толкова мащабен план се прави за пръв път в историята, възможно е да бъдат допуснати много грешки, а степента на ефективност на предлаганите мерки не е сигурна. Инвеститорите останаха крайно недоволни от тези коментари. Въпреки защитата която финансовият министър получи своевременно от президента Обама, на уолстриит се надига явно недоволство срещу Гайтнер. Инвеститорите вече не са така убедени, че той е способен да се справи с кризата. Времето ще покаже дали тези опасения са основателни, но неяснотите около спасителният план със сигурност ще попречат на търговията на финансовите пазарите да придобие по-ясна посока.

Очаква ни висока волатилност и търговия без ясна посока в сравнително тесен ценови коридор. Инвеститорите очакват повече детайли относно мащабните програми за стабилизиране на глобалната икономика и докато не ги получат не може да се говори за излизане от низходящият цикъл в който се намират световните борси.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.