Коментар на фондовите пазари 16.02.2009 23.02.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /16.02.2009 г. – 20.02.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние САЩ
Седмица след одобрението на двугодишен пакет за стимулиране на икономиката, в САЩ се обсъжда отделен план за стимулиране на ипотечния пазар и подпомагане на данъкоплатците, изплащащи ипотеки. От друга страна влошаващите се макроикономически индикатори и слухове за национализация на водещи банки продължават да тежат на фондовите пазари в САЩ. През седмицата широкият индекс S&P 500 остана с 6.87% по-ниско, Dow Jones Industrial Average се понижи с 6.17%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично понижение от 6.07%. На този фон, за втора поредна седмица, държавните ценни книжа на САЩ отразиха повишение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. поскъпнаха с 0.51%, отразявайки по-голямо търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията остава волатилна като темата за бъдещето на финансовата система продължава да е във фокуса на инвеститорите. През седмицата щатската валута поскъпна с 1.84% спрямо лева, подкрепена според анализатори и от интерес към златото, покачило се за периода с 5.44%.

(2) Текущо състояние Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с понижения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 остана с 7.55% по-ниско в края на седмицата, германският DAX се понижи с 9.03%, а австрийският индекс ATX отчете понижение от 13.01%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха ръст за втора поредна седмица, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. поскъпнаха с 0.78%, отразявайки и тук, както и в САЩ, по-голямо търсене на т.нар. безрискови активи. Търговията и в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание са дискусиите около високата задлъжнялост на икономиките от Централна и Източна Европа и обезценяването на свободно плаващите им валути.

(3) Текущо състояние БФБ-София
Седмицата приключи с понижения за борсовите индекси и в България като водещият борсов индекс SOFIX остана с 5.80% по-ниско в края на седмицата, а равнопретегленият индекс BGTR30 се понижи с 5.26%. Най-голям принос за по-ниските стойности при двата индекса бяха пониженията при цените на компании от финасовия сектор. Индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете най-малко понижение, отразявайки 2.72% спад. И през изминалата седмица общата активност на инвеститорите отново остана относително ниска, въпреки наличието на единични сделки с големи пакети акции. В началото на седмицата НСИ публикува експресни оценки на БВП за последното тримесечие на 2008, като се отчита забавяне на ръста на българската икономика. Експресните оценки показват ръст от 3.6% при 6.8% за третото тримесечие. Според статистиката растежът се дължи основно на високия темп на нарастване на добавената стойност в аграрния сектор.

SOFIX Fundamentals

Фондов пазар

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца
*MRQ - За последното тримесечие

(4.) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Темата за предстоящия дебат около евентуалната национализация на част или на всички водещи банки в САЩ е основният движещ фактор на пазарите през последните две седмици. За момента няма ясен сигнал от правителството на САЩ, че страховете на инвеститорите могат да бъдат опровергани. Финансовият министър Т. Гайтнър за пореден път увери участниците на пазара, че това би било възможно най-лошото решение за всички т.к. държавното управление е доказало своята неефективност, но водещите индекси от двете страни на атлантика продължават да покоряват нови многогодишни дъна. Citigroup и Bank of America излязоха с изявления, че финансовото им състояние е стабилно, но това едва ли ще убеди инвеститорите да проявят интерес към финансовите акции.
Очаква ни висока волатилност и търговия с ясно изразен натиск за продажби. Вероятно, ще бъдат анонсирани повече детайли относно най-новата програма за защита на семействата с просрочени ипотеки в САЩ.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.