Коментар на капиталовите пазари 2.10.2009 09.11.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /2.10.2009 г. – 6.10.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Акциите си върнаха част от загубеното
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 1,8% при стойност 241,1. В САЩ S&P500 прибави 3,2% достигайки 1069,3 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 3,3% при стойност на затваряне в петък от 2112,4 пункта. След спадът на индексите в края на октомври бяха достигнати важни технически нива на подкрепа и част от инвеститорите решиха, че е време да осреднят позициите си. Силен ръст регистрираха акциите с малка капитализация и технологичните компании. На обратният полюс останаха банките и застрахователните дружества.

Фирмите от строителния бизнес и петролните акции също не успяха да възстановят загубеното. Седмицата беше изпълнена с важни анонси, но инвеститорите се концентрираха върху обявените данни за 10.2% безработица в САЩ за ноември. Това е най-високата стойност на индикатора от 1983г. насам. На фона на новината, че от началото на рецесията 8.2 млн. американци са останали без работа индексите се оцветиха в зелено. Обяснението, че инвеститорите са свикнали с лошите новини и са концентрирани върху очакваното съживяване на икономиката буди недоумение, защото рекордната безработица означава по-ниско потребление и по-бавно възстановяване на печалбите на компаниите.

Водещи икономисти като проф. Рубини и проф. Стиглиц предупреждават, че цените на акциите са отишли твърде далеч и не отразяват правилно икономическите реалности. Ноември и Декември са традиционно позитивни месеци, но високите мултипъли на които се котират акциите могат да провокират временно движение на страни, което би успокоило волатилността на пазарите.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.