Коментар на капиталовите пазари 22.06.2009 30.06.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /22.06.2009 г. – 26.06.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Втора седмица на червено за капиталовите пазари
Изминалата седмица донесе нов спад на водещите индекси от двете страни на атлантика. Европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се понижи с 1.8% при стойност 204,47. В САЩ S&P500 загуби 0.3% достигайки 918.9 точки. Технологичният NASDAQ регистрира минимално повишение с 0.6% при стойност на затваряне в петък от 1838,22 пункта. За втора поредна седмица инвеститорите предпочитат да приберат реализираните печалби. Въпреки частичната корекция, от началото на възходящото движение от средата на март DJ Stoxx 600 е на плюс с 36%, а S&P500 с 15%. NASDAQ възстанови 20% от стойността си и ако успее да запази постигнатото през последните два дни от юни, това тримесечие ще бъде най-успешното за технологичния индекс от 2003г. Въпросът който стои пред инвеститорите е дали възстановително движение ще продължи през летните месеци или ще се окаже поредната корекция на низходящия тренд стартирал от третото тримесечие на 2007г. В Европа фактите говорят за изтощаване на тренда. PE на DJ Stoxx 600 достигна равновестните 25.4 пъти. В САЩ мултипълите са по-ниски, но настроенията остават предпазливи. Експерти обясняват пониженията на котировките през последната седмица с проблемите на компаниите от фармацевтичната и хазартна индустрии, както и с доклада на световната банка в който се казва, че глобалната рецесия е по-дълбока от първоначално направените оценки. Колебливостта на инвеститорите обаче е свързана с отговора на въпроса дали очакваното възстановяване ще бъде устойчиво. Мнозинството вярва, че до достигането на здравословните 2.5-4% ръст на БВП в САЩ и Европа ще измине минимум още година и половина. Анонсът за 15 годишен връх на спестяванията в САЩ /6.9%/, независимо от повишението на приходите на домакинствата, е силен аргумент в полза на мнението, че потреблението остава слабо, а това означава по-нисък ръст на БВП и недостатъчен интерес към инвестиции на капиталовите пазари. Добрата новина е, че инфлацията е ниска и вероятността за лихвени увеличения до края на годината намалява. Текущата седмица е по-къса с един ден т.к. в петък пазарите в САЩ са затворени. Предстоят важни макро анонси за състоянието на безработицата и ISM производствения индекс в САЩ. Те могат да повлияят стабилизиращо на котировките на акциите. Във фокуса на инвеститорите вероятно ще бъдат повишаването на доходността на ДЦК и златото и спадът на котировките на петрола.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.