Коментар на капиталовите пазари 24.08.2009 31.08.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /24.08.2009 г. – 28.08.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Акциите временно на пауза. Инвеститорите предпочитат инвестициите в дълг.
След силната серия от печеливши сесии капиталовите пазари си дадоха временна почивка. Волатилността се повиши заначително, обемите са ниски, а участницита на пазара предпазливи и апатични. През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 0,1% при стойност 237,51. В САЩ S&P500 прибави 0,3% достигайки 1029,93 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 0,4% при стойност на затваряне в петък от 2028,77 пункта. Пазарите се движат без посока. През голяма част от последните две борсови сесии се покриваха къси позиции в акции от финансовия сектор. След силните данни за продажбите на нови и употребявани жилища, акциите на строителните компании също показват стабилност. На обратният полюс са компаниите от фармацевтичния сектор. Създава се впечатлението, че ралито се изчерпва, но за момента няма сигурно доказателство, защото технически картината остава силно позитивна.Ако анализираме дълговият пазар ще намерим повече притеснителни сигнали. Съкровищните облигации поскъпнаха дори след анонсирането на добри макроикономически данни както в САЩ така и в Европа. Бонд трейдърите са скептични за устойчивостта на икономическото възстановяване. Според част от тях инвеститорите трябва да се замислят какво ще стане когато комбинацията от икономически стимули и ниски лихвени проценти изчерпа своето влияние. Големият дебат сега тече в посока на това дали високата безработица ще бъде овладяна, а анемичното потребление компенсирано с нова вълна стимули и насърчителни програми. Не бива да забравяме, че облигационният пазар се счита за водещ сред финансовите пазари и когато основните играчи на този пазар изразят своето мнение то трябва да се анализира сериозно. Все пак, не бива да се забравя, че извън пазара стоят планини от свободни средства които трябва да бъдат инвестирани някъде и мениджърите които ги управляват ще използват всяка моментна слабост на акциите за да купуват.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.