Коментар на капиталовите пазари 29.06.2009 06.07.2009 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /29.06.2009 г. – 03.07.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Безработицата в САЩ най-висока от 1983г.
Европейските и американските капиталови пазари отчетоха трета поредна седмица на червено след обявени по-лоши от очакваните данни за безработицата. Европейският широк индекс Dow Jones Stoxx 600 се понижи с 0.2% при стойност 204,47. В САЩ S&P500 загуби 2,5% достигайки 896,42 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 2,6% при стойност на затваряне в петък от 1796,52 пункта. През май безработните в 16те страни членки на еврозоната са достигнали 9.3% от трудоспособното население, а в САЩ 9.5%. За америка това е най-висока стойност от 1983г. В четвъртък ЕЦБ остави основната лихва непроменена на 1%. Председателят на ЕЦБ Жан Клод Трише успокои пазарите с коментара, че за момента не се налагат лихвени рестрикции т.к. поне до края на годината няма да има инфлационен натиск. Очаканията на централната банка за възстановяване на растежа на икономиките в еврозоната е умерен. За положителни стойности може да се говори едва през второ-трето тримесечия на 2010г. В САЩ прогнозите за растеж са изтеглени с едно-две тримесечия по-напред. Водеши икономисти прогнозират, че при подобряване на ликвидността в банковата система и задържане на цените на суровините на текущите нива, възстановяването може да стартира дори през третото тримесечие на 2009г. За разлика от макроикономистите, финансовите аналитици и част от фондовите мениджъри не са така оптимистично настроени. Потребителското доверие отново губи скорост. Създава се впечатлението, че икономическите стимули за населението в САЩ на този етап започват да се изчерпват. Ако Федералният Резерв и кабинета на президента Обама не разширят програмата за подпомагане на гражданите с просрочени ипотечни заеми може да се очаква нов по-силен спад в потреблението, което ще продължи и задълбочи рецесионните процеси. В момента тече дебат дали задълженията по т.н. токсични заеми не трябва да бъдат конвертирани в капитал и така да се реши проблема с рекапитализацията на банковата система, като се намали нивото на ливъридж. Това означава, че банките ще станат съсобственици на жилищата на неизправните длъжници. Идеята набира подръжници, но за момента не става ясно, как финансовите инститтуции ще организират ефективен вторичен пазар за притежаваните дялове. Предстоящата седмица е бедна на макроанонси, но стартират анонсите на корпоративните отчети за второто тримесечие. Очаква се търговията да бъде накъсана със слабо изразен натиск надолу.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.