Коментар на капиталовите пазари 04 Януари 2010 11.01.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /04 Януари 2010 г. – 08 Януари 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

ФЕД спокоен за бъдещето на американската икономика
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 2,1% при стойност 259,15. В САЩ S&P500 спечели 2,7% достигайки 1144,98 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 2,1% при стойност на затваряне в петък от 2317,17 пункта. Първата седмица от новата 2010г. премина под знака на масираните вложения на свеж капитал на фондовите пазари и голямото количество важни макроикономически данни. Безспорно протоколите от декемврииското заседание на ФЕД и данните за безработицата в САЩ повлияха най-силно. Изненадващата загуба на работни места през декември беше балансирана от липсата на инфлация на доходите и позитивната ревизия на данните за ноември. Ако прибавим и ясните послания на членовете на комитета по парична политика на САЩ, за запазване на лихвените проценти на текущите нива и продължаване на програмите за подкрепа на финансовата система и обратно изкупуване на различни класове нисколиквидни активи, става ясно защо въпреки колебливите данни акциите не бяха разпродадени, а металите и петрола продължиха своя път нагоре. Оптимизма на инвеститорите за възстановяването на глобалната икономика е ясно изразен. Вероятността за лихвени повишения до средата на годината спаднаха до 30%, а волатилността на пазара е рекордно ниска.

На 11 януари стартира корпоративният сезон. Компаниите ще анонсират финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на 2009, традиционно стартирайки с Alcoa, Intel и JP Morgan. В петък Citigroup намали инвестиционните рейтинги на редица водещи банки, но аналитиците очакват финансовите компании и високите технологии отново да бъдат сред основните печеливши на Wall Street.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.