Коментар на капиталовите пазари 15 Февруари 2010 22.02.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /15 Февруари 2010 г. – 19 Февруари 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Оптимизмът на пазарите отново води индексите нагоре
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 3,9% при стойност 250,30. В САЩ S&P500 прибави 3,1% достигайки 1109,17 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 4,3% при стойност на затваряне в петък от 2243,87 пункта. Оптимизмът на пазарите се завърна с пълна сила. По-голямата част стартиралата в края на януари корекция беше възстановена. Въпреки, че все още няма конкретен график за спасяване на Гърция от неплатежоспособността в която страната изпадна, увереността на инвеститорите, че ЕС ще предприеме необходимите мерки успокои пазарите. Волатилността спадна драстично. В САЩ акциите с малка капитализация регистрираха осем поредни сесии на зелено. Технологичните акции са топ представящият се сектор. В петък ФЕД увеличи с 0.25% дисконтовата лихва, с уговорката, че това действие не трябва да се тълкува като началото на бъдещ рестриктивен цикъл, а по-скоро като края на пакета от мерки за наливане на ликвидност във финансовата система. Според ФЕД изтеглянето на ликвидност от пазара и терминирането на различните програми за изкупуване на токсични активи от банките през този месец трябва да се възприеме като знак, че финансовите институции вече притежават необходимата жизненост за да фукционират без държавна подкрепа.

Втората много добра новина за пазарите, е че за пръв път от 1982г. в САЩ беше регистрирано отрицателно нарастване на потребителската инфлация на месечна база. Предвид нормалната стойност на годишната инфлация, горното означава, че в средносрочен план за ФЕД не съществува проблем с ценовата стабилност. Така усилията спокойно могът да бъдат фокусирани върху подпомагането на устойчивото развитие на икономиката и стабилизирането на пазара на труда. Следващата седмица е богата на макро-анонси, които ще повлияят пряко на посоката на пазарите и ще бъдат своеобразен тест за устойчивостта на нарастващият през последните сесии оптимизъм.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.