Коментар на капиталовите пазари 22 февруари 2010 01.03.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /22 Февруари 2010 г. – 26 Февруари 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Инвеститорите заемат изчаквателна позиция. Волатилността остава рекордно ниска.
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 1.8% при стойност 245,8. В САЩ S&P500 загуби 0,4% достигайки 1104,49 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 0,3% при стойност на затваряне в петък от 2238,26 пункта. Волатилността на капиталовите пазари спадна значително и вече е на нивата на стартиралата в началото на януари мини корекция.

Инвеститорите си дадоха временна почивка, необходима им занализ на огромното количество политически и икономически данни. Може да се каже, че основна роля в успокояването на търговията изигра политическата подкрепа на водещите страни в ЕС и позитивното послание отправено към Гърция. Междувременно доходностите на ДЦК на водещите страни се понижиха рязко, което означава, че въпреки временната стабилизация при акциите, т.н. умни пари все още търсят посока и за момента тази посока е водена по-скоро от несигурността в средносрочен план, отколкото от увереност в устойчивостта на икономическото възстановяване на развитите икономики. Още едно доказателство за липсата на инерция и желание на биковете да поведат индексите нагоре е слабата реакция на пазара на серията добри новини в петък. Може би сериозните зимни бури в североизточните щати изиграха своята роля и допринесоха за апатичната петъчна сесия, но като цяло усещането за изтощаване на възходящият тренд надделява.

Предстои изпълнена с много макроикономически анонси седмица. Твърде вероятно още в понеделник инвеститорите ще се опитат да насочат търговията в една от двете посоки. Новините от Китай и проблемните южноевропейски членове на еврозоната, начело с Гърция, също ще окажат влияние. Не бива да се забравя, че волатилността спадна до критично ниски стойности, а при подобни обстоятелства натиска за продажби винаги стои на дневен ред.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.