Райфайзен Асет Мениджмънт с най-много активи към края на 2009 година 05.01.2010 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт е лидер сред управляващите дружества към края на 2009 година

  • 65 млн. лева активи под управление
  • Пазарният дял възлиза на 17.8%

Към 31 Декември 2009г. нетната стойност на активите на петте договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 65.1 млн. лв., с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 17.85%.

В края на 2009г. активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар надхвърлиха 36 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд на българския пазар по размер на управляваните активи. Фонд Паричен пазар следва консервативна стратегия за инвестиране основно в краткосрочни инструменти на междубанковия местен и външен пазари на депозитен ресурс.

Заедно с петте местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили – от най-консервативните, през умерените, до високорисковите. През януари 2010г. предстои да започне и публичното предлагане на новия взаимен фонд на Райфайзен - Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро - първият фонд, организиран и управляван от българско дружество, който предлага защита на инвестицията и възможност за реализиране на капиталова печалба.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600