Преобразуване на три договорни фонда на РАМ 14.01.2013 Обратно

Уважаеми клиенти, 

Райфайзен Асет Мениждмънт (България) ЕАД получи разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, а именно ДФ "Райфайзен (България) Фонд Акции", ДФ "Райфайзен (България) Балансиран Фонд" и ДФ "Райфайзен (България) Фонд Балансиран Доларов" в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД. 

Решение №1167 - ДФ от 19 декември 2012г.

Уведомително писмо -КФН

План за сливане