УД "Райфайзен Асет Мениджмънт" ЕАД удължава до 30.09.2014г. промоционалния период 13.06.2014 Обратно

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че УД "Райфайзен Асет Мениджмънт" ЕАД удължава до 30.09.2014г. промоционалния период, през който инвеститорите не дължат такса за емитиране за организираните и управлявани от Дружеството фондове.

Промоционалният период важи за всички нови и настоящи клиенти.

Таксата за обратно изкупуване на дялове остава без промяна. Информацията за промоционалният период е публикувана на електронната страница на Дружеството - www.ram.bg и във в. "Капитал Дейли".