Намаляване на възнаграждението за управление и промяна на таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” 05.02.2016 Обратно

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, уведомява своите инвеститори за намаляване на възнаграждението за управление и за промяна на таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”. Считано от 03.02.2016г. възнаграждението за управление на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” ще бъде намалено от 0,35% на 0,25% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”. Считано от 03.02.2016г., за период от 6 месеца, няма да бъде начислявана такса за обратно изкупуване на инвеститори, които са държали своята инвестиция в ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” за период, равен или по-дълъг от 6 месеца.