Информация за инвеститорите в ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“ 21.01.2016 Обратно

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, управляващо дружество на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“, уведомява своите инвеститори, че считано от 18.01.2016г., името на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“се променя на ДФ “РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”. Считано от 18.01.2016г. таксата за обратно изкупуване на ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” (с предишно наименование на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ”) ще бъде променена както следва: такса за обратно изкупуване на дялове от фонда  в размер на 0.00% при инвестиция над 12 месеца и такса за обратно изкупуване на дялове от фонда в размер на 0.30% при инвестиция под 12 месеца.