Информация за инвеститорите в Австрийските фондове, управлявани от РКМ, Австрия 29.12.2017 Обратно

Уважаеми инвеститори,

Във връзка с промяната в дистрибуционния модел на дялове на договорни фондове, управлявани от "Райфайзен Кепитъл Мениджмънт" (РКМ), Австрия, считано от 02.01.2018г., обратното изкупуване на притежаваните от Вас дялове можете да извършите чрез удобен за Вас офис на "Райфайзенбанк" (България) ЕАД или чрез онлайн банкирането на банката.
Поръчките за записване и за прехвърляне дялове от един договорен фонд в друг договорен фонд, управляван от РКМ, Австрия се приемат и изпълняват чрез "Райфайзенбанк" (България) ЕАД. Инвеститорите, които  са подписали договор за инвестиционно посредничество и са извършили прехвърляне на дяловете си към "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, могат да подават поръчки за обратно изкупуване чрез банката. Повече информация може да бъде получена на телефон: 02/ 91 985 490 или 02/91 985 496.