ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ 25.05.2018 Обратно

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита данните на Европейския съюз, който цели да уеднакви защитата на личните данни на всички граждани и гости на европейския съюз и да отговори на предизвикателствата на информационното общество. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и към момента стриктно спазва принципите за конфиденциалност и ограничено ползване на данните на своите инвеститори, контрагенти и други трети лица.

С информация относно ползването на Вашите лични данни, както и с Вашите права, може да се запознаете на нашата интернет страница: www.ram.bg, секция Актуално - Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните.

С уважение,
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД