Въвеждане на Тарифа за услугите предоставяни от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД 05.11.2018 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от дата 05.12.2018г. влиза в сила Тарифа на дружеството. Клиентите, заявили изпращане на потвърждение за изпълнена поръчка по е-мейл и получаване на потвърждение за изпълнена поръчка в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД не заплащат такса. При избор от клиент за получаване на потвърждение за изпълнена поръчка по пощата с обратна разписка се заплаща такса в размер на 3 лева. Клиентите, заявили издаване и получаване на депозитарна разписка в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД не заплащат такса.  При избор от клиент за издаване и изпращане на депозитарна разписка по пощата с обратна разписка се заплаща такса от 3 лева. При поръчка на клиент за договорни фондове в евро, таксата се удържа в евро по фиксинга за деня. Тарифата на УД "Райфайзен Асет Мениджмънт " ЕАД   се прилага само за НОВИ клиенти на дружеството.