Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 18.06.2021 Обратно

Във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), а именно ДФ "Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании" в новоучреденият фонд ДФ "Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum", клиентите на ДФ "Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании", ще имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове до 21.07.2021 г. включително до 16:00 часа.

След изтичането на този срок, ще започне процедура по преобразуване чрез придобиване на фонда. Стартирането на търговията с дялове на новоучреденият фонд ДФ "Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum" ще започне след 27.07.2021 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg.