Офиси

Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на РАМ се приемат в офисите на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч.

В работното време на всеки офис могат да бъдат получени проспекти за всеки един от предлаганите взаимни фондове. Същите са налични и в интернет страницата на РАМ - www.ram.bg