За нас

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага комбинация от чуждестранни и местни фондове. Потенциалните ни клиенти могат да инвестират както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб.

Райфайзен Асет Мениджмънт е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Дружеството работи в тясно сътрудничество и в съответствие с високите стандарти на австрийската компания Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, която е лидер в управлението на активи в Европа.

Райфайзен Асет Мениджмънт е лицензирано от Комисия за Финансов Надзор с решение №7 - Управляващото дружество/ 22 декември 2005 г.

Нашите клиенти:

 • получават професионален съвет и първокласно обслужване
 • печелят от преимуществата на нашия изключително висок опит
 • придобиват по-големи дългосрочни доходи като резултат от ясно структурирания инвестиционен процес

Нашето обслужване:

 • е с осъзнаване на риска при управление на активи и с разработване на продукти по клиентските потребности
 • обхваща управление на фондове и средства, съвети и обслужване с високо ниво на грижа за клиентите
 • осигурено в сътрудничество с най-добрите национални и международни партньори

Нашите служители:

 • са нашия най-ценен актив
 • показват професионални качества над средното равнище, предприемчивост и отговорност към колектива
 • се характеризират според принципите на искреност и честност, работейки в новаторска и социална среда

Нашият успех:

 • непрекъснати, високи ползи за клиент, персонал, акционери и партньори по продажби
 • базиран на творческата сила и ентусиазма на нашия персонал
 • изграден върху ориентацията към бъдещето, ефективността на организацията и съвременната технология
 • воден напред от непрекъснати развития в нашите продукти, услуги и стратегии

Оповестяване на информация:

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, „Райфайзен Асет Мениджмънт” ЕАД уведомява инвеститорите, че има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез "Икономедиа" АД и чрез електронната медия “Инвестор.БГ” АД - www.investor.bg.