Акционери

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Банката е основана през 1994г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с лиценз за работа в страната и чужбина. Тя е сред лидерите на българския междубанков валутен пазар, както и в сегмента на клиентските валутни операции и управлението на активи.

Райфайзенбанк от своя страна е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). РБИ е един от водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тя води началото си от сливането на съществени части от бизнеса на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ.

РБИ е собственост на РЦБ, която притежава 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.