Екип

В Райфайзен Асет Мениджмънт ние се стремим да осигурим високи резултати във всички аспекти на управление на договорни фондове и при структуриране на индивидуални портфейли за нашите клиенти.

Разполагаме с опитен екип от висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в областта на финансите и капиталовите пазари, фокусиран изцяло върху нуждите на нашите клиенти.